Ο νέος κτηνοτρόφος πρέπει να γνωρίζει ότι η αιγοπροβατοτροφία είναι ένας δυναμικός κλάδος της αγροτικής παραγωγής,
μπορεί από αυτόν να κερδίσει χρήματα, και ανεξάρτητα από το τι κάνει το κράτος για αυτό (ενισχύσεις, κλπ) πρέπει να δει τι μπορεί να κάνει μόνος του.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ, ΝΕΑ &

ΕΚΘΕΣΕΙΣ