Συρόμενοι 4,5 κυβ.

Οι ενσιροδιανομείς αυτοί, οι οποίοι έχουμ πλάτος 1.4m, κατασκευάζονται εξ΄ολοκλήρου από την εταιρία μας.

Οι ενσιροδιανομείς έχουν κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπ' όψην το μικρό μέγεθος των προβατοτροφικών μονάδων που υπάρχουν στη χώρα μας. Χρειάζονται μικρή ιπποδύναμη για να κινηθυν (απο 40 - 60 HP) και έχουν αυτόματο σύστημα ζύγισης.

Για τους ενσιροδιανομείς αυτούς υπάρχει πιστοποίηση (CE) και έτσι μπορούν να μπουν σε αναπτυξιακά προγράμματα και να επιδοτηθούν.

01 Syromenoi 45kyv

01 Syromenoi 45kyv

02 Syromenoi 45kyv

02 Syromenoi 45kyv

03 Syromenoi 45kyv

03 Syromenoi 45kyv