Ενσιροδιανομέας 8 κυβικών

Ενσιροδιανομέας 8m3

 

Ενσιροδιανομέας με ζυγιστικό σε άριστη κατάσταση.

01 Ensirodianomeas 8 Kyv
02 Ensirodianomeas 8 Kyv
03 Ensirodianomeas 8 Kyv