Άροτρα

ΜΟΝΤΕΛΟ 1L-330 1L-430
Πλάτος εργασίας (mm) 900 1200
Βάθος εργασίας (mm) 240-300 240-300
Αριθμός υνιών 3 4
Απαιτούμενη ισχύς  50-55ΗΡ 65-75ΗΡ

 


*ειδικές τιμές για εμπόρους.