Κοχλίας γεμισματος

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κοχλίας γεμίσματος με διάμετρο 110 mm, κινητήρα 1,5 kw, αποδοτικότητα 7 ton/h και μήκος 4/8 min/max. Υπάρχει δυνατότητα προέκτασης του κοχλία 2 m.