Ταινίες διατροφής

Ταινίες Διατροφής

Οι ταινίες διατροφής κατασκευάζονται από την εταιρεία μας σε μήκος ανάλογο του στάβλου και σε πλάτος 0.70m.

Οι ταινίες διατροφής είναι εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένες εν θερμώ. Έτσι αντέχουν στις δύσκολες από πλευράς οξείδωσης συνθήκες του στάβλου. Το πάτωμά τους αποτελείται από σκληρό πλαστικό επάνω στο οποίο κυλά η ταινία. Η κίνηση μεταδίδεται από ανοξείδωτη αλυσίδα η οποία δεν επηρεάζεται από τη σκουριά. Ο έλεγχος κίνησης της ταινίας γίνεται από inverter μέσω του οποίου μπορούμε να αυξομειώσουμε την ταχύτητα. Στην αρχή και στο τέλος της ταινίας διατροφής τοποθετούνται τερματικά για το αυτόματο σταμάτημα και ξεκίνημα της ταινίας. Επίσης υπάρχει φωτοκύτταρο έναρξης λειτουργίας το οποίο αποκλείει τα κενά στις θέσεις ταΐσματος των ζώων.

Η ταινία διατροφής μπορεί να κατασκευαστεί με ή χωρίς εγκλωβισμό. Είναι οικονομική κατασκευή και δίνει λύση στο οξύ πρόβλημα της κατασπατάλησης της τροφής από τα ζώα αλλά και στην ομοιόμορφη διατροφή, και κατ' επέκταση στην καλύτερη παραγωγικότητα των ζώων.

Ο ηλεκτρολογικός έλεγχος της ταινίας διατροφής γίνεται μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter). Μέσω αυτού λοιπόν μπορούμε να πετύχουμε αυξομείωση της ταχύτητας, κίνηση εμπρός ή πίσω αλλά και πλήρη προστασία του μοτέρ.

01 Tainies Diatrofis
02 Tainies Diatrofis
03 Tainies Diatrofis