Σχαρωτό δάπεδο

Σχαρωτό δάπεδο ποιμνιοστασίου:

Το σχαρωτό δάπεδο είναι κατασκευασμένο με μια ειδική τεχνική. Το υλικό του είναι  διάτρητο πλαστικό μεγάλης αντοχής, συναρμολογημένο από εμάς, το οποίο στερεώνεται πάνω σε ειδικές λάμες και αποστάτες. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα απομάκρυνσης κοπριάς συνεχόμενης λειτουργίας. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη αδιάκοπη κίνηση ειδικών ταινιών, εγκατεστημένων κάτω από το δάπεδο. Ο έλεγχος των ταινιών αυτών γίνεται ηλεκτρονικά με inverter. Έτσι διασφαλίζεται η καθαρότητα του εσωτερικού χώρου του ποιμνιοστασίου καθώς και η απαλλαγή του από οσμές.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα πλεονεκτήματα και τις χαμηλές τιμές.  Η εταιρεία Αυγέρος  φέρνει πάντα για εσάς τις καλύτερες και ποιοτικότερες λύσεις.