Περονοφόρο ανυψωτικό

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

 

-1,500 κιλά βάρος

-2,80 ύψος ανύψωσης

ΤΙΜΗ € 1.700