Σιλό

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σιλό γαλβανισμένο εν θερμώ. Με χωρητικότητα 7,000 kg και βάρος 780 kg.