Σφυρόμυλος

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφυρόμυλος 11 kw με απορρόφηση.